Jonas De Meulenaere

Kenniscentrum voor buurten en burgerparticipatie

Maak gebruik van een jaarlijkse strategiesessie per programmalijn en schakel onze ervaren experten in voor begeleiding en advies bij lokale projecten.

Terug naar overzicht
Piranha.Extend.Fields.StringField

Jonas De Meulenaere

Expertise Data analyse en burgerparticipatie

Jonas is doctor in de communicatiewetenschappen. Tijdens zijn doctoraat aan de UGent bestudeerde hij hoe digitale buurtnetwerken een rol spelen in het sociale weefsel van buurten. Voor hij aan zijn doctoraat begon, was Jonas actief als onderzoeker aan de VUB waar hij gebruikersonderzoek deed naar innovatieve audiovisuele toepassingen in huishoudelijke en professionele contexten. Bij Hoplr zet hij zijn ervaring en academische vaardigheden onder meer in om partners te begeleiden bij hun participatieprojecten.

Dit zijn enkele van zijn voornaamste activiteiten bij Hoplr:

  • Uitwerken omgevings- & impactanalyse
  • Opzetten en begeleiden van participatieprojecten
  • Kennisopbouw & -disseminatie digitale buurtnetwerken

Ervaringen

UGent 6 jaar en 7 maand
Senior Researcher en Teaching Assistant
VUB 3 jaar
Researcher

Kennis

  • Dataverzameling en -analyse
  • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
  • Opzetten en begeleiden van participatieprojecten
  • Onderzoek naar sociale mediagebruik, sociaal kapitaal en sociale steun
  • Uitwerken omgevings- en impactanalyse
  • Kennisopbouw en -disseminatie digitale buurtnetwerken