Prijsplannen
Home
Prijsplannen

Betaal alleen voor wat je nodig hebt of bespaar kosten
met onze all-in-one formule voor burgerbetrokkenheid

Voor de dienst participatie
handshake

Burgerparticipatie

Betrek burgers bij het beleid. Genereer inzichten voor inclusieve en data gedreven beslissingen.
 • Aanpasbare publieke website
 • Aangepast logo, kleuren en URL
 • Overzichtelijk dashboard
 • Interactieve kaarten
 • Enquêtetools en sjablonen
 • Projecten met tijdlijn
 • Ideeën van burgers
 • Participatief burgerbudget
 • Hulpmiddelen voor omgevingsanalyse
 • Verificatie opties
 • E-mail communicatietool
 • Analyses en rapportage
Diensten
 • Begeleiding door experten
 • Help-gidsen
 • Eerstelijnsondersteuning
Eenvoudig te integreren en combineren met het buurtnetwerk
Boek een demo
Voor de sociale dienst
volunteer_activism

Buurtconciërge

Match eenvoudig kwetsbare burgers met het lokaal steunnetwerk uit de buurt.
 • Aanpasbare publieke website
 • Aangepast logo, kleuren en URL
 • Overzichtelijk dashboard
 • Interactieve kaarten
 • Hulpvragen verwerken
 • Steunnetwerk van buurthelpers & vrijwilligers
 • Burgers automatisch verbinden
 • Uitbreiding van het lokale steunnetwerk
 • Verzekeringen en administratie
 • E-mail communicatietool
 • Mobiele app voor buurthelpers & vrijwilligers
 • Analyses en rapportage
Diensten
 • Begeleiding door experten
 • Help-gidsen
 • Eerstelijnsondersteuning
Eenvoudig te integreren en combineren met het buurtnetwerk
Boek een demo
Voor de dienst communicatie
question_answer

Buurtnetwerk

Stimuleer sociale cohesie en circulaire economie via een peer-to-peer netwerk.
 • Buurtapp voor burgers
 • Peer-to-peer burenhulp
 • Marktplaats voor circulaire economie
 • Kalender voor activiteiten
 • Buurtkaart met organisaties
Inclusief overzichtelijk dashboard voor overheden
 • Dashboard met analyses
 • Interactieve kaarten
 • Buurtberichten plaatsen
 • Berichten plannen in de tijd
 • Geverifieerde buurtwerkers
 • Buurtstatistieken
 • Analyses en rapportage
Diensten
 • Buurtnetwerk lanceringscampagne
 • Begeleiding door experten
 • Help-gidsen
 • Eerstelijnsondersteuning
 • Community support
Boek een demo

Offerte op maat

Elk product op het platform is op zichzelf krachtig, maar de echte magie gebeurt wanneer je ze samen gebruikt.

+250 lokale overheden en welzijnsorganisaties zetten in op Hoplr

“De afgelopen jaren waren voor veel mensen een moeilijke periode. En de pandemie deed ons beseffen dat we in contact moeten blijven met anderen, met hen moeten kunnen communiceren en anderen niet in de steek moeten laten. De Hoplr-app is een geweldige oplossing voor al deze uitdagingen, vooral in een stad die voortdurend groeit. Het doel is om sociale interactie en solidariteit binnen een buurt te stimuleren, bijvoorbeeld door gebruikers te helpen bij het uitlenen en lenen van spullen om de huishoudelijke uitgaven te verminderen. Dus ja, Hoplr kan zulke verbindingen echt maken.”
Maurice Bauer Schepen, Luxemburg Stad
“Hoplr heeft ons geholpen om een goede analyse van de buurt te maken. Doordat we dezelfde vragen gebruikten als een stedenbouwkundig onderzoek, konden we de wijkscores vergelijken met de stadsscores. En kregen we een goed inzicht in de sterke en zwakke punten van de buurt. Veel bewoners stemden voor de prioriteiten in de wijk. Doordat veel bewoners aangaven waarom ze een thema het belangrijkst vonden, konden we de wijkagenda richten op de problemen die mensen ervaren. Hoplr hielp ons om de open antwoorden te structureren in een duidelijk rapport, dat we ook gedeeld hebben met het stadsdeel."
Wouter de Hoog Community Builder, Gemeente Den Haag
“Toen tijdens de eerste lockdown het sociale leven volledig stilviel en angst overheerste, werd de eigen buurt het anker waar onze inwoners zich aan vast konden klampen. De nood aan buurtverbondenheid was nooit eerder zo groot en het digitale Hoplr buurtnetwerk bleek het geknipte kanaal voor onze buurten om met elkaar in verbinding te komen of te blijven. Sociale cohesie versterken via een online buurtplatform als Hoplr betekent kleine hulp offline mogelijk maken. Iemand die een hulpvraag heeft en die op Hoplr durft te stellen, kan die de volgende keer misschien direct stellen aan een buurman ‘van achter de hoek’ die eerder heeft geholpen. Deze engagementen zijn goud waard voor zorgzame buurten.”
Annelies Daniels Sociale Dienst, Gemeente Knokke-Heist

Hoplr in de pers