Bouw aan een zorgzame en duurzame smart city

Hoplr is een digitaal buurtnetwerk voor lokale overheden en publieke diensten. Buurtgerichte zorg, communicatie en burgerparticipatie.

Vraag een infosessie aan Seal of Excellence

Enkele van onze klanten

Bekijk hoe zij Hoplr inzetten

COVID-19 - Onderzoek imec-mict-ugent

“Lokale verbondenheid draagt bij aan burgerparticipatie en sociale steun in tijden van Corona. Vrienden, familie én buren pakken samen, en lokaal, coronacrisis aan.”
 • 7.146 respondenten uit 250 Hoplr-buurten
 • Tot 50% denkt via Hoplr hulp te kunnen krijgen
 • Hoplr heeft een egaliserende werking wat betreft sociale steun
 • 40% kreeg praktische of emotionele steun van buren
 • 25.000 burgers vonden hulp via Hoplr

 

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden via deze link.

Piranha.Extend.Fields.StringField

Onze modules

Van community naar zorgzame buurt

Stimuleer de sociale cohesie onder bewoners met een interactief buurtplatform

 • Sluit buurtwerkers of middenveldorganisaties aan in één of meerdere buurten via een geverifieerd account
 • Bouw een zorgnetwerk en zet buren in als eerstelijnszorg
 • Verwijs hulp- of zorgvragen door indien nodig
 • Organiseer lokale activiteiten of plaats een oproep in de buurt
 • Zet in op toegankelijkheid en digitale inclusie
Bekijk alle mogelijkheden
Liesbeth Lathouwers Buurtwerking gemeente Olen
Voor de opstart van onze buurtwerking zochten we naar een werkbaar systeem om vraag en aanbod van inwoners vlot met elkaar te matchen. Via Hoplr bleek dit verrassend snel te lukken. Op korte tijd hebben heel wat inwoners zich lid gemaakt van hun digitale buurt. Dit bewijst dat er nood is aan een buurtforum om het buurtgevoel te versterken. Hoplr helpt ons om van Olen een warme zorgzame gemeente te maken. Lees het praktijkverhaal van Olen

Communiceer buurtgericht

Ga in dialoog met buurtbewoners

 • Communiceer buurtgericht naar één, enkele of alle buurten
 • Plaats eenvoudig berichten, meldingen, peilingen of evenementen
 • Ontvang nuttige feedback en reacties van buurtbewoners
 • Sla concepten op of plan je berichtgeving in de tijd
 • Burgers ontvangen automatisch notificaties en e-mails
Bekijk alle mogelijkheden
Koen Van Caimere Afdelingshoofd informatie en communicatie
Hoplr is een heel nuttig platform. We kunnen de inwoners van Gent gemakkelijker bereiken wanneer er iets verandert aan de afvalophaling in hun buurt. De voorbije maanden konden we hier al gretig gebruik van maken, bijvoorbeeld bij de hevige sneeuwval in december. We krijgen vaak positieve reacties van Hoplr-gebruikers. Lees het praktijkverhaal van IVAGO

Burgerparticipatie vertrekt vanuit de lokale gemeenschap

Betrek de stille meerderheid en verhoog het draagvlak

 • Start projecten en verzamel ideeën van buurtbewoners
 • Verwerk ideeën en geef feedback, snel en makkelijk
 • Lanceer bevragingen, enquêtes of volksraadplegingen
 • Publiek inspraakplatform in de huisstijl van jouw stad of gemeente
 • Ontvang een gedetailleerde analyse met inzichten en statistieken
Bekijk alle mogelijkheden
Koen T'Sijen Burgermeester Boechout
Via ons buurtplatform Hoplr hebben we een aantal ideeën uit de beleidsnota gelanceerd. 25% van alle hoplr-gebruikers heeft van zich laten horen. 34.721 keer werden de stellingen gelezen, 1.831 stemmen werden uitgebracht en 301 reacties kregen we over de 10 stellingen heen. En dan kregen we nog eens 33 beleidssuggesties. Het eerste deel van ons participatietraject over de beleidsnota 2020-2025 is alvast geslaagd. Lees het praktijkverhaal van Boechout

Omgevingsanalyse en buurtmonitor

Continu vinger aan de pols via een jaarlijkse automatische bevraging rond 12 thema's.

 • Analyse van grote hoeveelheid data via NLP en AI
 • Demografie en inzichten per buurt
 • Creëer een sterker beleid
 • Geanonimiseerde en geaggregeerde data in lijn met GDPR
 • Uitgebreid jaarlijks rapport en evolutie in de tijd
Bekijk alle mogelijkheden

Verhoog de visibiliteit en inbreng van het lokale middenveld

Een handige lokale gids op stad- of gemeenteniveau met uitgebreide zoekmogelijkheden, vacatures en buurtkaarten.

 • Lokale gids voor handelaars, verenigingen en lokale organisaties
 • Een uitgebreid organisatieprofiel met contactgegevens
 • Een overzichtelijke sociaaleconomische buurtkaart
 • Vacatures voor vrijwilligers en verenigingen
Bekijk alle mogelijkheden

Bouw samen met Hoplr aan een zorgzame en duurzame Smart City

Integreer bestaande applicaties en datasets met onze OpenAPI

 • Sociale media monitoring
 • Stuur eenvoudig meldingen door naar het een bestaand CRM
 • Koppeling met externe datasets en applicaties
 • Correlatie tussen wat mensen vinden en sensoren meten
Bekijk alle mogelijkheden

Waarom kiezen voor Hoplr?

Bereik en groei door community building

Wij lanceren het buurtnetwerk Hoplr van A tot Z. Hoplr garandeert een bereik van 15% tot 25% van alle huishoudens tijdens de eerste weken na opstart. Buurten groeien organisch door via mond tot mond reclame.

Bespaar tijd en kosten

Hoplr is een onafhankelijk sociaal netwerk dat groeit en ondersteund wordt door haar eigen team van ontwikkelaars. Jij hoeft dus van geen enkele techniciteit wakker te liggen en het platform evolueert continu.

Overstijg diensten en departementen

Eén geïntegreerd Service Dashboard met modules voor alle diensten en departementen. Dit zorgt voor meer transparantie en synergie op de werkvloer.

Technologie in eigen beheer

Wij bouwen alles zelf. Zo kunnen we kort op de bal spelen en zijn we uitgerust voor maatwerk. Onze applicaties worden dagelijks getest door duizenden gebruikers.

24/7 support en expertise

Een complete ontzorging op vlak van community building, support en curatie. Bovendien staan wij de klok rond klaar voor onze partners.

Maatschappelijke meerwaarde

Wij verbinden buren en stimuleren offline ontmoetingen, betrokkenheid en sociale cohesie. Community building is essentieel voor buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie.

De burger kiest voor Hoplr

500.000Huishoudens
2.500Buurten actief
78%Is wekelijks actief
100.000Berichten & reacties / maand

Een sociaal buurtnetwerk gebouwd voor inclusie en burgerparticipatie

Buren leren elkaar kennen, delen spullen, berichten over veiligheid en starten initiatieven. Bekijk het platform voor de burger op www.hoplr.com/nl.

Op Facebook praat je met vrienden, op instagram bekijk je foto’s, op Hoplr bereik je je buren
Mijn dank voor deze geweldige site. Als vrijwilliger bij de CM is deze site voor mij heel bruikbaar. Een goede manier om onze buren te leren kennen en zelfs hulp te kunnen aanbieden Corrie
Ik vind dit een prachtig initiatief! Er zijn zeker ook veel mensen die eenzaam zijn. Dit contact kan voor hen een grote meerwaarde betekenen. Thomas
Tot nu toe vind ik het gewoon een aanwinst voor de buurt en is er al wat heen en weer gecommuniceerd met mensen die ik anders niet zou weten te vinden. Ik ben er dus heel blij mee. Anita
k heb een spierziekte en zou wel eens een goede buur nodig hebben voor één of ander karwei die ik zelf niet meer kan. Niet enkel daarvoor is het nuttig maar misschien kan ik ook iemand een dienst bewijzen. Schitterend! Ellie
Lees meer

Lees onze blog

Jennick Scheerlinck -15 maart 2020

Samen tegen corona: inspiratie en hartverwarmende acties van Hoplr-buren

Inclusie en buurtzorg Keuze van de redactie
Jennick Scheerlinck -26 februari 2020

Hoe we buurten positief en constructief houden tegen verzuring

Gemeenschapsvorming Kenniscentrum Keuze van de redactie
Laura Geerts -05 februari 2020

Hoplr mogelijkheden voor burgerparticipatie vanuit de lokale gemeenschap

Burgerparticipatie Kenniscentrum Keuze van de redactie

Interesse, of wil je een vrijblijvende infosessie?

Wij willen Hoplr graag aan jou voorstellen!