Het #1 digitale platform voor community engagement
Home
Prijsplannen

Het verbinden van lokale overheden en buurten

Hoplr is het #1 digitale platform voor burgerbetrokkenheid. Wij helpen lokale overheden met buurtgerichte communicatie, vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.

+250 lokale overheden en welzijnsorganisaties zetten in op Hoplr

Samen bouwen we duurzame en zorgzame buurten

Lees meer over onze award-winning oplossingen voor community engagement

Hoplr is een krachtig platform waarmee lokale overheden verbinding kunnen stimuleren in buurten. Via een gebruiksvriendelijke interface kunnen lokale overheden eenvoudig informatie delen, feedback verzamelen en burgerparticipatie bevorderen.

 

 

Buurtnetwerk

Stimuleer de sociale cohesie en de circulaire economie via een peer-to-peer netwerk.
Zie de details arrow_right_alt
handshake

Burgerparticipatie

Betrek de zwijgende meerderheid, genereer inzichten en neem datagedreven beslissingen.
Zie de details arrow_right_alt
volunteer_activism

Buurtconciërge

Ondersteun kwetsbare burgers met vrijwilligers uit de buurt.
Zie de details arrow_right_alt

Buurtnetwerk

Stimuleer sociale cohesie en circulaire economie via een peer-to-peer netwerk.

Vergroot je bereik door de drempel om deel te nemen te verlagen

Gemiddeld 32% van de huishoudens meldt zich aan en maakt wekelijks actief gebruik van Hoplr voor het uitwisselen van spullen, hulpvragen en informatie. Lokale overheden kunnen communiceren met één, meerdere of alle wijken.

 • Gebruiksvriendelijke interface
 • Hyperlokale verbinding en relevantie
 • Buurtgerichte communicatie
Kom meer te weten

Bouw zelf regulerende gemeenschappen

Activeer het sociaal kapitaal binnen de wijk. Het gaat hierbij om middelen als materiaal, kennis, tijd, vrijwilligers en infrastructuur. Bij 43% van alle buurtberichten gaat het om het uitwisselen van spullen of hulp.

 • Asset based community development
 • Verbind burgers met verschillende achtergronden
 • Zelf regulerende gemeenschappen
Kom meer te weten

Stimuleer uitwisselingen en offline ontmoetingen

Van online verbindingen tot offline ontmoetingen. Ruim 40% van de Hoplr-gebruikers ontmoet binnen het eerste jaar een nieuwe buur in het echt . Elke verbinding helpt eenzaamheid tegen te gaan.

 • Stimuleer de circulaire economie
 • Versterk de sociale cohesie
 • Verbeter het sociale contact
Kom meer te weten

"Het publiek is nu veel diverser dan voorheen, met niet alleen oudere mannen boven de vijftig, maar ook veel jong-volwassenen en een groter aantal vrouwen. Hoplr is niet meer weg te denken uit Terneuzen. We krijgen regelmatig vragen van raadsleden of een bepaald bericht al via Hoplr is gedeeld." 

Jozien Borgmeijer Adviseur burger- en overheidsparticipatie, gemeente Terneuzen

Burgerparticipatie

Betrek de stille meerderheid, genereer inzichten en neem data-gedreven beslissingen.

Betrek de stille meerderheid bij lokale projecten en besluitvorming

Ruim 20% van de Hoplr-gebruikers neemt deel aan participatieprojecten. Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap en activeert de stille meerderheid.

 • Betrek de stille meerderheid
 • Verleg de focus naar de gemeenschap
 • Verbeter je projectontwikkeling
Kom meer te weten

Gemeenschapsvorming is essentieel voor inclusieve en betekenisvolle burgerparticipatie

Sociale cohesie en betrokkenheid binnen de gemeenschap zijn essentieel. Maak buurten leefbaarder en verbeter de levenskwaliteit met inclusieve burgerparticipatie.

 • Inclusieve beleidsvorming
 • Betekenisvolle burgerparticipatie
 • Verhoog de betrokkenheid
Kom meer te weten

Genereer meer bottom-up burgerinitiatieven

Burgers kunnen hun ideeën en initiatieven toetsen binnen de buurt of deze delen met de lokale overheid. Optioneel kunnen de meest populaire projecten gefinancierd worden via een participatief burgerbudget.

 • Bottom-up burgerinitiatieven
 • Delen van ideeën met de lokale overheid
 • Participatie burgerbudget
Kom meer te weten

Buurtconciërge

Ondersteun kwetsbare burgers met vrijwilligers uit de buurt.

Mobiliseer meer vrijwilligers in de buurt

Verminder de druk op de lokale hulp- en zorgorganisaties door ouderen, nieuwkomers of digibeten te ondersteunen met vrijwilligers uit de buurt.

 • Mobiliseer meer vrijwilligers
 • Ondersteun kwetsbare burgers
 • Bouw een sterk lokaal steunnetwerk
Kom meer te weten

Langer zelfstandig thuis wonen

Te vaak blijft het potentieel in buurten onbenut. Ruim 20% van de Hoplr-gebruikers wil andere buren helpen.

 • Gebruikers kunnen burenhulp activeren
 • Meer dan 100 vaardigheden beschikbaar
 • Informele burenhulp
Kom meer te weten

Ondersteun kwetsbare burgers offline en versnel het matchingsproces

Verminder de druk op de lokale hulp- en zorgorganisaties door ouderen, nieuwkomers of digibeten te ondersteunen met vrijwilligers uit de buurt.

 • Offline outreachment door vrijwilligers
 • Slimme automatisatie om de juiste hulp te matchen
 • Centrale registratie voor alle hulpvragen
Kom meer te weten

Anticipeer op de maatschappelijke uitdagingen van morgen

door vandaag in te zetten op gemeenschapsvorming

+ 250 Steden en gemeenten
+ 1000000 Geregistreerde burgers
+ 2500 Buurten

Maak gebruik van de kracht van het collectief

 

Maak gebruik van de kracht van het collectief

Ontgrendel het potentieel van samenwerking en co-creatie door gebruik te maken van collectieve intelligentie. Verbeter de besluitvorming en pak complexe uitdagingen aan vanuit verschillende perspectieven.

 • Geanonimiseerde en geaggregeerde data
 • AI-powered
 • Verbeter je besluitvorming

Whitepaper "De Buurt van de Toekomst"

Waarom zouden overheden net nu moeten investeren in lokale gemeenschapsvorming? Wat kunnen ze doen om meer bewoners te verbinden?    

60 pagina's met heldere concepten en praktische tips voor duurzame en zorgzame buurten waar alle belanghebbenden baat bij hebben.

Ontvang onze whitepaper

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

“De afgelopen jaren waren voor veel mensen een moeilijke periode. En de pandemie deed ons beseffen dat we in contact moeten blijven met anderen, met hen moeten kunnen communiceren en anderen niet in de steek moeten laten. De Hoplr-app is een geweldige oplossing voor al deze uitdagingen, vooral in een stad die voortdurend groeit. Het doel is om sociale interactie en solidariteit binnen een buurt te stimuleren, bijvoorbeeld door gebruikers te helpen bij het uitlenen en lenen van spullen om de huishoudelijke uitgaven te verminderen. Dus ja, Hoplr kan zulke verbindingen echt maken.”
Maurice Bauer Schepen, Luxemburg Stad
“Hoplr heeft ons geholpen om een goede analyse van de buurt te maken. Doordat we dezelfde vragen gebruikten als een stedenbouwkundig onderzoek, konden we de wijkscores vergelijken met de stadsscores. En kregen we een goed inzicht in de sterke en zwakke punten van de buurt. Veel bewoners stemden voor de prioriteiten in de wijk. Doordat veel bewoners aangaven waarom ze een thema het belangrijkst vonden, konden we de wijkagenda richten op de problemen die mensen ervaren. Hoplr hielp ons om de open antwoorden te structureren in een duidelijk rapport, dat we ook gedeeld hebben met het stadsdeel."
Wouter de Hoog Community Builder, Gemeente Den Haag
“Toen tijdens de eerste lockdown het sociale leven volledig stilviel en angst overheerste, werd de eigen buurt het anker waar onze inwoners zich aan vast konden klampen. De nood aan buurtverbondenheid was nooit eerder zo groot en het digitale Hoplr buurtnetwerk bleek het geknipte kanaal voor onze buurten om met elkaar in verbinding te komen of te blijven. Sociale cohesie versterken via een online buurtplatform als Hoplr betekent kleine hulp offline mogelijk maken. Iemand die een hulpvraag heeft en die op Hoplr durft te stellen, kan die de volgende keer misschien direct stellen aan een buurman ‘van achter de hoek’ die eerder heeft geholpen. Deze engagementen zijn goud waard voor zorgzame buurten.”
Annelies Daniels Sociale Dienst, Gemeente Knokke-Heist

Award-winning platform voor community engagement

EU Seal of Excellence

"Seal of Excellence" van de Europese Commissie voor innovatie, implementatie en impact.

World Summit Awards

WINNAAR World Summit Awards 2020 in de categorie "Government & Citizen Engagement".

European Social Services Awards

WINNAAR European Social Services Awards 2020 voor beste "Social Technology Tool".

Bekijk onze awards

Neem contact op met onze experts

Tijdens een 45' videogesprek:

 • bespreek de uitdagingen en ambities in jouw stad
 • geef een korte introductie van onze organisatie
 • demonstreer ons platform op basis van casestudies
Boek een vergadering