Impactcalculator
Home
Prijsplannen
Impact calculator
Ontdek hoeveel inwoners je kunt bereiken in jouw buurt

Veel buren zijn geïnteresseerd in het vergroten van betrokkenheid om samen lokale problemen aan te pakken. Echter blijft dit sociaal vaak onbenut. Om een inclusief beleid te voeren, waarbij het belang van de burger voorop staat, is een optimale samenwerking tussen overheid en gemeenschap cruciaal. Dit begint met het in kaart brengen van het sociaal kapitaal in de wijk.

Hoe hoplr jouw stad zal beïnvloeden

Stap 1 Stap 2

Vul uw demografische gegevens in

Bevolking

Dichtheid van de stad

Stads naam

Regio

Kies jouw modules

Buurtnetwerk

Stimuleer de sociale cohesie en de circulaire economie via een peer-to-peer netwerk.

  • Buurtapp voor burgers
  • Buurtdata
  • Basis voor alle andere modules

Buurtconciërge

Match kwetsbare burgers eenvoudig met het sociale steunnetwerk in de buurt

  • Vergroot uw ondersteuningsnetwerk
  • Los meer hulpvragen op
  • Verlaag uw tijd om mensen te matchen

Burgerparticipatie

Betrek burgers bij de beleidsvorming. Ontdek community-inzichten om inclusieve en datagestuurde beslissingen te nemen.

  • Tools voor enquêtes en projecten
  • Participatieve budgettering
  • Analyse en rapportage

Jouw selectie

Modules
Selecteer jouw modules
Verwachte resultaten Buurtnetwerk
0 Hoplr-leden
0 Online-interacties
0 Offline ontmoetingen
Verwachte resultaten Buurtconciërge
0 Informele helpers
Tijd om te matchen
0 Oplossende verhouding
Verwachte resultaten Burgerparticipatie
0 Deelnemers
0 Online betrokkenheid
0 Bottom-up Initiatieven
Er is iets fout gelopen! Geef een geldig e-mailadres in Resultaten zijn succesvol verzonden!