Adelien Van den Bossche

Kenniscentrum voor buurten en burgerparticipatie

Maak gebruik van een jaarlijkse strategiesessie per programmalijn en schakel onze ervaren experten in voor begeleiding en advies bij lokale projecten.

Terug naar overzicht
Piranha.Extend.Fields.StringField

Adelien Van den Bossche

Expertise Buurtinspraak

Buurtanalyses verwerken; het zou de gemiddelde mens intimideren, maar Adelien is allesbehalve gemiddeld. Vijf jaar ervaring met data-analyse geeft Adelien een scherp kantje waarmee ze elke dataset zonder zweten dissecteert. Anderzijds maakt haar achtergrond in de socio-culturele sector en antropologie (kwetsbare doelgroepen in het bijzonder) dat Adelien het landschap van lokale gemeenschapsvorming met een gevulde rugzak doorkruist.

Dit zijn enkele van haar voornaamste activiteiten bij Hoplr:

  • Uitwerken omgevings- & impactanalyse
  • Opzetten en begeleiden van participatieprojecten
  • Kennisopbouw & -disseminatie digitale buurtnetwerken

Ervaringen

i-mens
Stafmedewerker kwaliteit
Rebelle vzw (VIVA-SVV vzw)
Stafmedewerker Gezin en Diversiteit

Kennis

  • Dataverzameling en -analyse
  • Tevredenheidsonderzoeken
  • Begeleiding zelfevaluaties en workshops
  • Schrijven van subsidiedossiers en beleidsplannen

Gerelateerde blogartikels