Kenniscentrum voor begeleiding en advies

Burgerparticipatie en zorg vertrekt vanuit de lokale gemeenschap. Laat je begeleiden bij al onze participatiemogelijkheden. Een team van experten in het domein helpen bij de opzet, uitvoering en analyse van elk participatieproject.

Ons aanbod

Burgerparticipatie-experten

Laat je begeleiden bij al onze participatiemogelijkheden.
Een team van experten in het domein helpen bij de opzet, uitvoering en analyse van elk participatieproject.

Piranha.Extend.Fields.StringField
Rol van burgerparticipatie-expert
 • Stelt een operationeel plan op
 • Zet samenwerkingsverbanden op
 • Actief coördineren van het hele traject
 • Opvolgen campagne zowel online als offline
 • Rapporteren van resultaten
Ontwerp en begeleiding van trajecten
 1. 1 Intake gesprek
 2. 2 Opstellen campagne
 3. 3 Lancering project
 4. 4 Afsluitmoment

Buurtverbinders

Je kan onze buurtverbinders of coördinatoren inschakelen in je stad of gemeente en staan in contact met de buurt via Hoplr. Zij stimuleren mensen om ook mee te doen en zijn actief in de buurt aanwezig

Piranha.Extend.Fields.StringField
Rol van Buurtcoördinator/Buurtverbinder:
 • Een of twee keer per week fysiek aanwezig in de buurt
 • Digitaal beschikbaar in de buurt met een geverifieerde Hoplr account
 • Vragen beantwoorden van buurtbewoners
 • Infosessies, workshops, trainingen geven (bv. zorgbedrijf, …)
 • Activiteiten organiseren (bv. buurtdrink, …)
 • Verbindende rol voor retail, ouderen, jonge mensen, …
 • Enquêtes of bevragingen in de buurt organiseren

Contacteer ons voor meer info

Case studies

Lancering Olen

Inclusie en buurtzorg
Inzetten op buurtcommunicatie vanuit een inclusie- en zorginsteek was een duidelijke doelstelling na de wijkanalyses van het Sociaal Huis in Stad Oostende. Het bestuur ging bijgevolg op zoek naar mogelijke acties of methodieken om dit te stimuleren en leerden Hoplr op die manier kennen.
Lees meer

Gemeente Sint-Katelijne-Waver rondt succesvol participatieproject af

Participatie
Inwoners van gemeente Sint-Katelijne-Waver kregen gedurende juli negen vragen voorgeschoteld op Hoplr. De vragen gingen over verscheidene onderwerpen zoals mobiliteit, huisvesting en milieu. Het project was een overdonderend succes: 1.657 aangesloten huishoudens brachten in totaal 2.207 stemmen en nog eens 190 reacties uit. In totaal wonen zo’n 5.600 huishoudens in Sint-Katelijne-Waver.
Lees meer

Proefproject Brugge

Communicatie
Hoplr deed eind vorig jaar haar intrede in het Venetië van het Noorden: een proefproject in samenwerking met Stad Brugge. Inmiddels zijn 14 buurten geactiveerd – goed voor zo’n 3.500 aangesloten huishoudens, meer dan 5.000 geplaatste berichten en 45.000 reacties. Maar wat na enkele maanden het meest opviel, was de hoge betrokkenheid onder de inwoners.
Lees meer

Eerste participatietraject Boechout

Particpatie
Begin dit jaar stelde het kersverse bestuur van Boechout haar nieuwe beleidsnota voor aan de gemeenteraad. Een eerste versie althans, want de gemeente gaf haar inwoners de mogelijkheid om de finale beleidsnota mee vorm te geven aan de hand van 10 stellingen.
Lees meer

Waar het begon: Mechelen op Hoplr

Lancering
Momenteel zijn 6285 Mechelse huishoudens actief op het platform, goed voor meer dan 9000 berichten en 45.000 reacties van buren. Daarnaast liggen de activiteit en het engagement op het platform in Mechelen erg hoog: er worden gemiddeld 50 berichten en bijna 300 reacties per week geplaatst. Ook in Olen en Gent is Hoplr inmiddels een succes.
Lees meer

Ivago versterkt digitale communicatie met Hoplr

Communicatie
De tijd dat communicatie zich louter beperkte tot informatief éénrichtingsverkeer is voorbij. IVAGO was één van de eersten om met Hoplr aan de slag te gaan
Lees meer

Buurtgerichte communicatie: Noorderlijn

Buurtgerichte communicatie
Welke impact heeft een lokale overheid op het dagdagelijkse leven van haar burgers? Mogelijks is dat een pak meer dan een inwoner in eerste instantie zou denken. Beeld je in: je stapt op maandagmorgen je deur uit, gaat in je auto zitten, rijdt net zoals iedere werkdag de straat uit, en… Lap. Straat onderbroken.
Lees meer

Documenten / gidsen

Burgerparticipatie:

Hoplr mogelijkheden voor participatie vanuit de lokale gemeenschap
Via Hoplr kunnen buurtbewoners beroep doen op elkaar en op het sociaal kapitaal van de buurt. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen.

Positiviteit in buurten:

Hoe we buurten positief en constructief houden tegen verzuring
Sociale media werken verzuring of radicalisering in de hand. Je hoort of leest het wel vaker. Maar klopt dit wel? En heeft dit niet grotendeels te maken met de manier waarop sociale media vandaag zijn georganiseerd?

Praktijkvoorbeelden:

Buurtgerichte communicatie via Hoplr
Hoplr wil buren dichter bij elkaar brengen, maar dat is niet onze enige missie. We willen namelijk ook de brug slaan tussen overheid en de burger. Dit aan de hand van vlotte tweerichtingscommunicatie, burgerparticipatie en functionaliteiten voor buurtwerkers.

Buurtgerichte zorg:

Inspiratie en 10 praktische tips
Een lokale community, waar buren elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. Als buurtwerker wil je meer betrokkenheid en eerstelijnszorg stimuleren binnen de lokale gemeenschap. Een besloten buurtnetwerk als Hoplr kan je ongetwijfeld helpen. Laat je inspireren door deze 10 praktische tips.

Burgers bereiken:

Hoe lokale besturen hun bereik op Hoplr vergroten
In sommige steden en gemeenten loopt het bereik op Hoplr reeds op tot 40% van alle huishoudens. In Boechout, Sint-Katelijne-Waver, Bornem, Schilde, Hove, Olen, Mechelen, Veurne, Ranst en Kalmthout is 30 tot 40% van alle huishoudens aangesloten op Hoplr. Dit komt omdat sommige lokale besturen consequent acties ondernemen die burgers naar het buurtnetwerk helpen.

Visie

Burger-participatie vertrekt vanuit de lokale gemeenschap

Met Hoplr in jouw stad of gemeente, versterk je het engagement op buurtniveau. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen. Het draait om conversatie, samenwerkingen en vaak zelfs je handen durven vuil maken.

 

Ga van communiceren naar participeren. Een moderne stad of gemeente luistert en weet wat er leeft. Op die manier kan de beleidsvorming beter afgestemd worden op de noden van buurtbewoners.

Burgerparticipatie via Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Op die manier betrekken we ook de stille meerderheid. Een idee of initiatief bevat tenslotte pas waarde als het gedragen wordt door de hele gemeenschap.

Via Hoplr kunnen buurtbewoners beroep doen op elkaar en op het sociaal kapitaal van de buurt. Zo gebruiken ze Hoplr voor het delen van informatie, voor sociaal contact, voor het organiseren van activiteiten, om hulp te vinden bij het uitvoeren van klusjes en voor het uitwisselen van spullen.