Kenniscentrum voor buurten en burgerparticipatie

Kenniscentrum voor buurten en burgerparticipatie

Maak gebruik van een jaarlijkse strategiesessie per programmalijn en schakel onze ervaren experten in voor begeleiding en advies bij lokale projecten.

120+ Klanten
50+ Projecten opgestart
650.000 Inwoners ingeschreven

Onze programmalijnen

Buurtzorg

Buurtzorg

Onze kijk

Hoplr brengt mensen samen die behalve hun woonplaats niets gemeenschappelijk hebben. We verbinden buurtbewoners met verschillende achtergronden, moedertalen, opinies, culturen en leeftijden rond allerlei buurtgerelateerde thema’s. Al zijn deze contacten vaak vluchtig, vormen ze toch een belangrijke schakel in het alledaags steunnetwerk. Door de nabijheid, biedt de buurt namelijk een enorm potentieel aan vaardigheden, kennis, tijd, materialen,... Hoplr vergemakkelijkt met andere woorden de toegang tot het sociaal kapitaal en daarmee de inclusie en betrokkenheid binnen de lokale gemeenschap.

"Geen lokale gemeenschap = geen inclusie | Geen betrokkenheid = geen burgerparticipatie"


Onze Expertise


Onze experten hebben een hart en gave voor het verbinden van mensen. Door stakeholders met elkaar te verbinden en ontmoetingen te stimuleren, activeren zij het sociaal kapitaal in de buurt. Achter de schermen masseren ze het sociaal weefsel van de Hoplr-buurten en staan ze onze klanten bij met strategiesessies voor online en offline buurtwerk.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Uitwerking van buurtverbindende initiatieven
 • Hulpvraag en -aanbod op elkaar afstemmen
 • Stakeholder management en buurtopbouw
 • Analyse van het sociaal DNA
 • Organisatie buurtactiviteiten
 • ...
Buurtzorg

Buurtcommunicatie

Buurtcommunicatie

Onze Kijk

Elke buurt heeft een communicatie-infrastructuur. Deze bestaat uit de kanalen waarlangs bewoners nieuws, ideeën, meningen, hulpvragen,... over de buurt kunnen ontvangen en delen. Ook de dialoog met stakeholders zoals lokale overheden, publieke organisaties, projectontwikkelaars,... vormt daarbij een belangrijke bijdrage. Al deze interacties dragen bij tot de kennis, betrokkenheid en sociale cohesie binnen de buurt.

Een goed functionerende communicatie-infrastructuur is met andere woorden cruciaal richting burenhulp, draagvlakcreatie en burgerparticipatie.

"Buurtcommunicatie leidt tot hogere betrokkenheid. Omgekeerd leent een sterke gemeenschap zich voor vlottere draagvlakcreatie."


Onze Expertise

Helder communiceren is niet alleen een kunst op zich. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid wanneer het over buurtgerelateerde materie gaat: draagvlakcreatie, hindercommunicatie, sensibilisering, activering,... Aan de hand van een communicatieplan en toegankelijke taal brengen onze experten jouw boodschap luid en duidelijk over.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Maximaliseren participatiegraad
 • Communicatiecampagne uitwerken
 • Draagvlakcreatie en expectation management
 • (Complexe of gevoelige materie) toegankelijk schrijven
 • Dialoog aanwakkeren en modereren
 • ...
Buurtcommunicatie

Buurtinspraak

Buurtinspraak

Onze Kijk

Met Hoplr in jouw stad of gemeente, versterk je het engagement op buurtniveau. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle burgerparticipatie te bekomen. Het draait om conversatie, samenwerkingen en vaak zelfs je handen durven vuilmaken. Ga van communiceren naar participeren. Een moderne stad of gemeente luistert,weet wat er leeft en werkt samen met haar inwoners aan een meer kwaliteitsvolle besluitvorming.

"Burgerparticipatie via Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Op die manier betrekken we ook de stille meerderheid."


Onze Expertise

Burgerparticipatie is een belangrijke opgave die uiteenlopende uitdagingen met zich meebrengt. Welke methode is het meest geschikt? Hoe bewaak je representativiteit? Hoe vertaal je een beleidsvraag in een participatievraag? Welke conclusies mag je maken op basis van een bevraging? Onze participatie-experten zijn academische profielen wiens harten sneller slaan voor zowel data-analyse als terreinwerk.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Stimuleren burgerinitiatieven
 • Plan van aanpak participatieprojecten
 • Begeleiden offline participatiemomenten
 • Opzetten en uitvoeren burgerbevragingen
 • Verwerking, analyse en rapportering
 • ...
Buurtinspraak

Buurtscan

Buurtscan

Onze Kijk

Hoplr gelooft steevast in de kracht van het collectief. Het sociaal kapitaal van een buurt biedt bewoners al wat ze nodig hebben om lokale uitdagingen het hoofd te bieden. Door uiteenlopende stakeholders en hun potentieel in kaart te brengen, worden bewoners en lokale organisaties zich bewust van de immense waarde van buurtrelaties. Daardoor kunnen ze sneller overgaan tot actie, verbreedt het draagvlak en verhogen slaagkansen.

"Een buurtscan is een analyse van de buurt, voor de buurt, door de buurt. Alleen op collaboratieve wijze kunnen we bewoners bewustmaken, engageren en mobiliseren."


Onze Expertise

Ons kenniscentrum is het team bij uitstek om een impactvolle buurtanalyse uit te voeren. Community management, data-analyse en buurtwerking: drie elementen die onmisbaar zijn om de handen in elkaar te slaan richting warme en duurzame buurten. Én toevallig alledrie thema's waarover ons team bakken kennis, ervaring en goesting heeft.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Projectopzet
 • Representatieve steekproef
 • Diepte-interviews
 • Begeleiding workshops
 • Uitgebreide rapportering
 • ...
Buurtscan

Buurtconcierge

Buurtconcierge

Onze Kijk

Elk lokaal bestuur staat voor dezelfde uitdaging: de druk op ouderenzorg wordt steeds groter. En niet alle personen die hulp nodig hebben, vinden hun weg naar de juiste instanties. De buurt huisvest wat dat betreft een immens potentieel voor kwetsbare en minder mobiele groepen - ouderen in het bijzonder. 

Voor wie niet kan terugvallen op vrienden of familie, vormt de buurt wellicht een belangrijk netwerk van sociale relaties en steun. En voor wie niet mobiel is, biedt de nabijheid van de buurt ongetwijfeld een belangrijke schakel in het zorgnetwerk.

"Hoe talrijker de draden binnen een sociaal netwerk, hoe kleiner de mazen van het sociale vangnet."


Onze Expertise

Wij kennen als geen ander het potentieel van een hecht buurtnetwerk. Dankzij onze jaren ervaring met Hoplr en buurtzorg, zien we echter dat vraagverlegenheid en rolambiguïteit beletten dat het buurtnetwerk door kwetsbare personen ten volle wordt benut. Daarom ontwikkelde ons kenniscentrum de Buurtconciërge.

Schakel onze experten in voor jouw buurtwerk:

 • Bekendmaking aanbod
 • Kennismaking en regelmatige check-ins bij leden
 • Capteren hulpvragen
 • Uitbouwen netwerk vrijwilligers en hulpverleners
 • Opvolging leden en mantelzorgers
 • ...
Buurtconcierge

Case studies

Laura Geerts - 14 februari 2023

Burgers bereiken: 20 acties om het bereik op Hoplr te vergroten

Burgers bereiken is gemakkelijk met Hoplr. Wij inspireren gemeenten met nieuwe acties om hun bereik te vergroten en inclusiever te maken.
Gemeenschapsvorming Kenniscentrum
Laura Geerts - 30 mei 2022

Inclusief communiceren: Via een digitaal buurtnetwerk bereik je niet automatisch alle burgers

Communicatie is een en-en-en verhaal. Met één kanaal ga je nooit alle bewoners bereiken. Lees hier waarom Hoplr een duurzaam kanaal richting inclusie is.
Buurtcommunicatie Kenniscentrum
Laura Geerts - 05 april 2022

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): langer thuis wonen met Hoplr

Hoplr biedt drie buurtgerichte methoden die beantwoorden aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: onze Buurtconciërge, Digitaal buurtnetwerk en Buurtscan.
Inclusie en buurtzorg Kenniscentrum

Documenten / gidsen

Burgerparticipatie:

Hoplr mogelijkheden voor participatie vanuit de lokale gemeenschap
Via Hoplr kunnen buurtbewoners beroep doen op elkaar en op het sociaal kapitaal van de buurt. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen.

Positiviteit in buurten:

Hoe we buurten positief en constructief houden tegen verzuring
Sociale media werken verzuring of radicalisering in de hand. Je hoort of leest het wel vaker. Maar klopt dit wel? En heeft dit niet grotendeels te maken met de manier waarop sociale media vandaag zijn georganiseerd?

Praktijkvoorbeelden:

Buurtgerichte communicatie via Hoplr
Hoplr wil buren dichter bij elkaar brengen, maar dat is niet onze enige missie. We willen namelijk ook de brug slaan tussen overheid en de burger. Dit aan de hand van vlotte tweerichtingscommunicatie, burgerparticipatie en functionaliteiten voor buurtwerkers.

Buurtgerichte zorg:

Inspiratie en 10 praktische tips
Een lokale community, waar buren elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. Als buurtwerker wil je meer betrokkenheid en eerstelijnszorg stimuleren binnen de lokale gemeenschap. Een besloten buurtnetwerk als Hoplr kan je ongetwijfeld helpen. Laat je inspireren door deze 10 praktische tips.

Burgers bereiken:

Hoe lokale besturen hun bereik op Hoplr vergroten
In sommige steden en gemeenten loopt het bereik op Hoplr reeds op tot 40% van alle huishoudens. In Boechout, Sint-Katelijne-Waver, Bornem, Schilde, Hove, Olen, Mechelen, Veurne, Ranst en Kalmthout is 30 tot 40% van alle huishoudens aangesloten op Hoplr. Dit komt omdat sommige lokale besturen consequent acties ondernemen die burgers naar het buurtnetwerk helpen.