Kenniscentrum voor begeleiding en advies

Burgerparticipatie en zorg vertrekt vanuit de lokale gemeenschap. Laat je begeleiden bij al onze participatiemogelijkheden. Een team van experten in het domein helpt bij de opzet, uitvoering en analyse van elk participatieproject.

Ons aanbod

Burgerparticipatie-experten

Laat je begeleiden bij al onze participatiemogelijkheden.
Een team van experten in het domein helpt bij de opzet, uitvoering en analyse van elk participatieproject.

Piranha.Extend.Fields.StringField
Rol van burgerparticipatie-expert
  • Opstellen operationeel plan
  • Opzetten samenwerkingsverbanden
  • Actief coördineren van het hele traject
  • Opvolgen campagne zowel online als offline
  • Rapporteren van resultaten
Ontwerp en begeleiding van trajecten
  1. 1 Intake gesprek
  2. 2 Opstellen campagne
  3. 3 Lancering project
  4. 4 Afsluitmoment

Buurtverbinders

Je kan onze buurtverbinders of coördinatoren inschakelen in je stad of gemeente. Zij staan in contact met de buurt via Hoplr en stimuleren buurtbewoners om actief te participeren.

Piranha.Extend.Fields.StringField
Rol van Buurtcoördinator/Buurtverbinder:
  • Een of twee keer per week fysiek aanwezig in de buurt
  • Digitaal beschikbaar in de buurt met een geverifieerde Hoplr account
  • Vragen beantwoorden van buurtbewoners
  • Infosessies, workshops, trainingen geven (bv. zorgbedrijf, …)
  • Activiteiten organiseren (bv. buurtdrink, …)
  • Verbindende rol voor retail, ouderen, jonge mensen, …
  • Enquêtes of bevragingen in de buurt organiseren

Onze experten

Anastasia Van den Bossche

Expert Citizen Engagement

Anastasia is antropologe en heeft heel wat ervaring met sociale buurtprojecten. Ze voelt zich comfortabel met zowel onderzoek als terreinwerk, en zal zich ontfermen over de Hoplr-buurten en buurtzorgmodule. Zij gaat werken op thema's als inclusie, burgerinitiatieven en sociaal kapitaal.

 

  • Ondersteuning Hoplr-buurten
  • Opzetten en begeleiden van buurtprojecten
  • Kennisopbouw & -disseminatie buurtzorg

Laura Geerts

Expert Communicatie

Met een achtergrond in PR, sociale media en reclame, begon Laura twee jaar geleden bij Hoplr als community manager en content writer. Intussen is ze meer dan vertrouwd met Hoplrs gemeenschappen en partners. Laura is de uitgelezen persoon om jouw buurtgerichte communicatie op punt te zetten.

 

  • Ondersteuning communicatieplan
  • Opzetten en begeleiden van projecten
  • Kennisopbouw & -disseminatie buurtgerichte communicatie

Jonas De Meulenaere

Expert Burgerparticipatie

Jonas behaalde zijn doctoraat in communicatiewetenschappen en heeft tonnen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar digitale buurtnetwerken. Bij Hoplr zet hij zijn ervaring en academische vaardigheden onder meer in om partners te begeleiden bij hun participatieprojecten.

 

  • Uitwerken omgevings- & impactanalyse
  • Opzetten en begeleiden van participatieprojecten
  • Kennisopbouw & -disseminatie digitale buurtnetwerken

Peter De Smedt

Head of Customer Success

Peter is antropoloog van opleiding en heeft een pak internationale ervaring met (lokale) overheden en project management. Hij leidt het Customer Success Team en daarmee ook het Kenniscentrum. Peter zorgt er met andere woorden voor dat onze klanten optimaal worden ondersteund.

 

  • Ondersteuning Customer Success Team
  • Opzetten en begeleiden van grote projecten
  • Opbouw en ondersteuning kenniscentrum

Luc Galoppin

Onafhankelijke Expert Gemeenschapsvorming

Luc is een doorwinterde gemeenschapsopbouwer met als meest opvallende ervaring zijn werk voor kenniscentrum Vicinia. Als directeur boog hij zich dagelijks over uiteenlopende buurtvraagstukken en heeft dan ook heel wat kennis over online en offline burgerparticipatie.

 

Nu kan Luc als onafhankelijke expert worden ingeschakeld voor buurtopbouw, met de digitale buurtnetwerken van Hoplr in zijn gereedschapskist.

Laurent Dewilde

Onafhankelijk Expert Socio-culturele Projecten

Laurent is een krak wanneer het gaat over thema's als buurtverbinding, socio-cultureel werk en stedelijke ontwikkeling. In combinatie met zijn creatieve geest levert dit bruisende projecten op zoals Impact vzw en tal van lokale evenementen.

 

Als onafhankelijke expert zet hij voor ons kenniscentrum buurtverbindende activiteiten op, mede gebruikmakend van de digitale buurtnetwerken van Hoplr.

Contacteer ons voor meer info

Case studies

Stad Halle maakt van burgerparticipatie een reflex

Stad Halle biedt met Hoplr non-stop een communicatielijn én podium aan haar burgers, waarmee ze alle treden van de participatieladder beklimt. In dit praktijkvoorbeeld tonen we hoe Stad Halle uiteenlopende initiatieven neemt om haar burgers te engageren.
Burgerparticipatie
Lees meer

Gemeente Zele geeft het goede voorbeeld en zet Hoplr maximaal in

Gemeente Zele wil Hoplr maximaal benutten. Dit door een veelvoud van departementen aan te sluiten, lokale actoren te betrekken, en een inspirerende communicatiecampagne uit te rollen.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

Den Haag: pilot en resultaten van Hoplr community building

In 6 maanden tijd registreerden ruim 4.100 huishoudens (12%) zich voor de 10 buurten die werden geselecteerd voor de Hoplr-pilot in Den Haag. Buren posten gemiddeld 100 buurtberichten en 730 reacties per week, wat neerkomt op een totaal van 66.000 interacties. 72% van de geregistreerde huishoudens gebruikt Hoplr minstens één keer per week.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

Stad Brugge op Hoplr: resultaten na succesvol proefproject

Hoplr deed eind vorig jaar haar intrede in het Venetië van het Noorden: een proefproject in samenwerking met Stad Brugge. Inmiddels zijn 14 buurten geactiveerd – goed voor zo’n 3.500 aangesloten huishoudens, meer dan 5.000 geplaatste berichten en 45.000 reacties. Maar wat na enkele maanden het meest opviel, was de hoge betrokkenheid onder de inwoners.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

Gemeente Sint-Katelijne-Waver rondt succesvol participatieproject af

Inwoners van gemeente Sint-Katelijne-Waver kregen gedurende juli negen vragen voorgeschoteld op Hoplr. De vragen gingen over verscheidene onderwerpen zoals mobiliteit, huisvesting en milieu. Het project was een overdonderend succes: 1.657 aangesloten huishoudens brachten in totaal 2.207 stemmen en nog eens 190 reacties uit. In totaal wonen zo’n 5.600 huishoudens in Sint-Katelijne-Waver.
Burgerparticipatie
Lees meer

Waar het begon: Mechelen op Hoplr

Momenteel zijn 6285 Mechelse huishoudens actief op het platform, goed voor meer dan 9000 berichten en 45.000 reacties van buren. Daarnaast liggen de activiteit en het engagement op het platform in Mechelen erg hoog: er worden gemiddeld 50 berichten en bijna 300 reacties per week geplaatst. Ook in Olen en Gent is Hoplr inmiddels een succes.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

Voortrekker Olen versterkt buurtgevoel met succesverhaal

In het kader van ‘Hart voor mijn buur’ wou het lokaal bestuur van Olen de sociale cohesie onder inwoners verder stimuleren. De nood aan een digitaal buurtforum om het buurtgevoel te versterken bewees zich al snel. In dit artikel beschrijven we hoe men in Olen de afgelopen maanden sociale impact en inclusie heeft weten te realiseren via het digitaal buurtnetwerk Hoplr.
Inclusie en buurtzorg
Lees meer

Ivago versterkt digitale communicatie met Hoplr

De tijd dat communicatie zich louter beperkte tot informatief éénrichtingsverkeer is voorbij. IVAGO was één van de eersten om met Hoplr aan de slag te gaan
Buurtgerichte communicatie
Lees meer

Eerste participatietraject Boechout

Begin dit jaar stelde het kersverse bestuur van Boechout haar nieuwe beleidsnota voor aan de gemeenteraad. Een eerste versie althans, want de gemeente gaf haar inwoners de mogelijkheid om de finale beleidsnota mee vorm te geven aan de hand van 10 stellingen.
Burgerparticpatie
Lees meer

Buurtgerichte communicatie: Stad Antwerpen en Noorderlijn

Welke impact heeft een lokale overheid op het dagdagelijkse leven van haar burgers? Mogelijks is dat een pak meer dan een inwoner in eerste instantie zou denken. Beeld je in: je stapt op maandagmorgen je deur uit, gaat in je auto zitten, rijdt net zoals iedere werkdag de straat uit, en… Lap. Straat onderbroken.
Buurtgerichte communicatie
Lees meer

Documenten / gidsen

Burgerparticipatie:

Hoplr mogelijkheden voor participatie vanuit de lokale gemeenschap
Via Hoplr kunnen buurtbewoners beroep doen op elkaar en op het sociaal kapitaal van de buurt. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen.

Positiviteit in buurten:

Hoe we buurten positief en constructief houden tegen verzuring
Sociale media werken verzuring of radicalisering in de hand. Je hoort of leest het wel vaker. Maar klopt dit wel? En heeft dit niet grotendeels te maken met de manier waarop sociale media vandaag zijn georganiseerd?

Praktijkvoorbeelden:

Buurtgerichte communicatie via Hoplr
Hoplr wil buren dichter bij elkaar brengen, maar dat is niet onze enige missie. We willen namelijk ook de brug slaan tussen overheid en de burger. Dit aan de hand van vlotte tweerichtingscommunicatie, burgerparticipatie en functionaliteiten voor buurtwerkers.

Buurtgerichte zorg:

Inspiratie en 10 praktische tips
Een lokale community, waar buren elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. Als buurtwerker wil je meer betrokkenheid en eerstelijnszorg stimuleren binnen de lokale gemeenschap. Een besloten buurtnetwerk als Hoplr kan je ongetwijfeld helpen. Laat je inspireren door deze 10 praktische tips.

Burgers bereiken:

Hoe lokale besturen hun bereik op Hoplr vergroten
In sommige steden en gemeenten loopt het bereik op Hoplr reeds op tot 40% van alle huishoudens. In Boechout, Sint-Katelijne-Waver, Bornem, Schilde, Hove, Olen, Mechelen, Veurne, Ranst en Kalmthout is 30 tot 40% van alle huishoudens aangesloten op Hoplr. Dit komt omdat sommige lokale besturen consequent acties ondernemen die burgers naar het buurtnetwerk helpen.

Visie

Burger-participatie vertrekt vanuit de lokale gemeenschap

Met Hoplr in jouw stad of gemeente, versterk je het engagement op buurtniveau. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen. Het draait om conversatie, samenwerkingen en vaak zelfs je handen durven vuil maken.

 

Ga van communiceren naar participeren. Een moderne stad of gemeente luistert en weet wat er leeft. Op die manier kan de beleidsvorming beter afgestemd worden op de noden van buurtbewoners.

Burgerparticipatie via Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Op die manier betrekken we ook de stille meerderheid. Een idee of initiatief bevat tenslotte pas waarde als het gedragen wordt door de hele gemeenschap.

Via Hoplr kunnen buurtbewoners beroep doen op elkaar en op het sociaal kapitaal van de buurt. Zo gebruiken ze Hoplr voor het delen van informatie, voor sociaal contact, voor het organiseren van activiteiten, om hulp te vinden bij het uitvoeren van klusjes en voor het uitwisselen van spullen.