FAQ

Over het digitaal buurtnetwerk

Voor alle antwoorden op veel gestelde vragen voor users, kijk op onze helppagina.

Wat is Hoplr?

Hoplr is een gratis, reclamevrij digitaal buurtnetwerk waarlangs buurtbewoners met elkaar in contact komen rond buurtgerelateerde onderwerpen.

Hoplr maakt het je gemakkelijk om:

 

Hoe werkt Hoplr?

Een uitrol in een gemeente start met het bepalen van de geografisch afgebakende Hoplr-buurten. Dit doen we in samenspraak met het lokaal bestuur en op basis van officiële gegevens. 

Bewoners krijgen een uitnodiging per brief waarop een buurtcode staat. Deze code gebruiken ze, samen met hun naam, adres en e-mailadres, om via hoplr.com of onze app gratis toegang te krijgen tot hun enige juiste Hoplr-buurt. De buurten zijn dus besloten, alleen leden van die specifieke buurt krijgen inzicht.

Buurtbewoners kunnen ook zonder buurtcode registreren; dan moeten ze een andere verificatiemethode gebruiken.

Eenmaal geregistreerd kunnen leden alle functionaliteiten van het buurtnetwerk gebruiken, en ontvangen ze mails en/of pushnotificaties wanneer er nieuwe berichten in hun buurt zijn. Deze meldingen kunnen ze personaliseren. 

Wat kun je met Hoplr doen?

Besloten buurtnetwerk Hoplr biedt tal van functionaliteiten die speciaal zijn afgestemd op het buurtleven. Dit kan je onder meer doen met de app:

Is Hoplr veilig?

Door de aard van ons digitaal buurtnetwerk is Hoplr veiliger dan de meeste sociale media:

 

Daarnaast neemt Hoplr nog enkele bijkomende maatregelen om het digitaal buurtnetwerk veilig te houden. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Intigriti, een netwerk van ethische hackers.

Lees hier meer over de veiligheid van Hoplr.

Wat is het verdienmodel van Hoplr?

Hoplr is gratis en reclamevrij. Lokale overheden en relevante organisaties zoals nutsbedrijven en projectontwikkelaars kunnen een licentie afsluiten. 

Dat geeft hen geen inzicht in de Hoplr-buurten, maar het biedt hen wel enkele functionaliteiten om met de Hoplr-buurten in contact te staan. Bovendien zijn deze samenwerkingen momenteel de enige manier om Hoplr-buurten uit te rollen.

Ons aanbod voor lokale overheden en organisaties

Hoe stimuleert Hoplr burgerparticipatie?

Een digitaal buurtnetwerk maakt het gemakkelijk voor buurtbewoners om met elkaar en hun omgeving in contact te komen. Het bereik is groot en de drempel ligt voor velen een stuk lager dan in de fysieke buurt. 

 

Bovenstaande zaken versterken niet alleen het buurtgevoel (online met een bewezen spill-over effect naar de gehele gemeenschap), maar stimuleren ook fysieke ontmoetingen. Buurtbewoners raken zo steeds meer betrokken in de gemeenschap.

Vervolgens sluit Hoplr ook lokale overheden en relevante organisaties aan op de Hoplr-buurten, aan de hand van een Service Dashboard. Het Service Dashboard stimuleert burgerparticipatie op basis van drie programmalijnen: 

Wat is het Service Dashboard?

Het SDB is een dashboard dat in verbinding staat met het digitaal buurtnetwerk. Gebruikers van het Service Dashboard krijgen geen inzicht in de Hoplr-buurten. Het biedt hen wel enkele functionaliteiten.

Voor wie is het Service Dashboard van Hoplr?

90% van onze klanten zijn lokale overheden uit de Benelux. Ook andere organisaties komen in aanmerking voor een licentie voor ons Service Dashboard. 

Het gaat steeds om partijen die niet-commerciële waarde naar de buurten kunnen brengen. Denk aan nutsbedrijven, projectontwikkelaars, welzijnsorganisaties, … Zij kunnen de buurten bijvoorbeeld inlichten over aankomend overlast. 

Welke voordelen biedt Hoplr haar klanten?

Bereik en groei

Wij lanceren het buurtnetwerk Hoplr van A tot Z. Hoplr garandeert een bereik van 15% tot 25% van alle huishoudens tijdens de eerste weken na opstart. Buurten groeien organisch door via mond tot mond reclame.

Bespaar tijd

Hoplr is een onafhankelijk sociaal netwerk dat groeit en ondersteund wordt door haar eigen team van ontwikkelaars. Jij hoeft dus van geen enkele techniciteit wakker te liggen en het platform evolueert continu.

Overstijg diensten en departementen

Eén geïntegreerd Service Dashboard met modules voor alle diensten en departementen. Dit zorgt voor meer transparantie en synergie op de werkvloer.

Technologie in eigen beheer

Wij bouwen alles zelf. Zo kunnen we kort op de bal spelen en zijn we uitgerust voor maatwerk. Onze applicaties worden dagelijks getest door duizenden gebruikers.

24/7 support en expertise

Een complete ontzorging op vlak van community building, support en curatie. Bovendien staan wij de klok rond klaar voor onze partners.

Maatschappelijke meerwaarde

Wij verbinden buren en stimuleren offline ontmoetingen, betrokkenheid en sociale cohesie. Community building is essentieel voor buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie.

Hoe ziet een samenwerking met Hoplr eruit?

  1. Gemeenten en steden contacteren ons voor een verkennend gesprek.

  2. Als er interesse van beide kanten is, sluiten we een licentie voor het platform af die jaarlijks opzegbaar is. De licenties variëren op basis van de gekozen formule. Die bepaalt de mogelijkheden van het Service Dashboard.

  3. Dan gaan wij aan de slag. De Hoplr-buurten van je gemeente worden uitgetekend op basis van jouw expertise over de regio enerzijds en onze expertise over community building anderzijds. Dit is een nauwe samenwerking.

  4. Dan voorzien we elk huishouden binnen de regio van een uitnodiging. Die brieven geven een kort woordje uitleg over Hoplr en waar het platform voor dient; en voorzien de ontvangers van een code. Met de code komen bewoners vlot en geverifieerd in de juiste buurt terecht.

  5. Vaak helpt de gemeente bij de bekendmaking van het buurtplatform. Ze doet beroep op de lokale pers en last infomomenten in. We beloven dat minstens 10 tot 15% van de huishoudens een maand na uitrol actief is op Hoplr. In het eerste jaar kan dat organisch oplopen tot 40%. Na drie jaar tot 60%.

  6. Tot slot leveren we het dashboard op. Vanaf dan kan de gemeente het platform gebruiken.