Burgerparticipatie vertrekt vanuit de lokale gemeenschap

Met Hoplr in jouw stad of gemeente, versterk je het engagement op buurtniveau. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen. Het draait om conversatie, samenwerkingen en vaak zelfs je handen durven vuil maken.

Ga van communiceren naar participeren. Een moderne stad of gemeente luistert en weet wat er leeft. Op die manier kan de beleidsvorming beter afgestemd worden op de noden van buurtbewoners.

Burgerparticipatie via Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Op die manier betrekken we ook de stille meerderheid. Een idee of initiatief bevat tenslotte pas waarde als het gedragen wordt door de hele gemeenschap.

Koen T'Sijen Burgemeester Boechout
Via ons buurtplatform Hoplr hebben we een aantal ideeën uit de beleidsnota gelanceerd. 25% van alle hoplr-gebruikers heeft van zich laten horen. 34.721 keer werden de stellingen gelezen, 1.831 stemmen werden uitgebracht en 301 reacties kregen we over de 10 stellingen heen. En dan kregen we nog eens 33 beleidssuggesties. Het eerste deel van ons participatietraject over de beleidsnota 2020-2025 is alvast geslaagd. Lees het praktijkverhaal van Boechout

Module functionaliteiten

Publiek inspraakplatform

Verzamel alle projecten en participatievormen op één publiek inspraakplatform met eigen huisstijl en URL naar keuze.

 • Overzichtspagina
 • Projectpagina's
 • Enquêtes
 • Burgerbudget
 • Publieke links

Verzamel ideeën van burgers

Burgers kunnen ideeën of initiatieven delen of toevoegen aan participatieprojecten.

 • Kies een project thema
 • Stel een tijdslijn of deadline in
 • Selecteer welke buurten je wil bereiken

Losstaande bevragingen of polls

Peil naar de mening van burgers en ontvang voor- of tegenargumenten.

 • Stemming: Burgers stemmen “VOOR of “TEGEN”
 • Beoordeling: Burgers geven een score van 1 tot 10
 • Meerkeuze: Burgers beantwoorden een meerkeuze vraag
Voorbeelden

Nieuw fietspad in het centrum? Nieuwe verkeerssituatie in de kerkstraat?

Lanceer een participatieproject of campagne

Voer een open dialoog met burgers. Ideaal voor co-creatie en trajecten van langere duur. Laat je begeleiden door ons team bij de opzet, uitvoering en opvolging.

Start publieke of geverifieerde enquêtes

Stel een vragenlijst op voor een objectieve bevraging. Publiek of geverifieerd op identiteit. Enquêtes kunnen ook beschikbaar gesteld worden buiten Hoplr.

Stel een participatief burgerbudget op

Meer en meer lokale besturen maken jaarlijks een bepaald budget vrij om lokale initiatieven en projecten te ondersteunen. Via Hoplr kunnen burgers ideeën of initiatieven indienen. Deze initiatieven worden dan begroot en omgezet tot burgerprojecten.

Waarom kiezen voor Hoplr?

Bereik en groei door community building

Wij lanceren het buurtnetwerk Hoplr van A tot Z. Hoplr garandeert een bereik van 15% tot 25% van alle huishoudens tijdens de eerste weken na opstart. Buurten groeien organisch door via mond tot mond reclame.

Bespaar tijd en kosten

Hoplr is een digitaal buurtnetwerk en kenniscentrum voor burenhulp, inclusie en burgerparticipatie. Laat je als klant begeleiden door ons team van experten.

Overstijg diensten en departementen

Eén geïntegreerd Service Dashboard met modules voor alle diensten en departementen. Dit zorgt voor meer transparantie en synergie op de werkvloer.

Technologie in eigen beheer

Wij bouwen alles zelf. Zo kunnen we kort op de bal spelen en zijn we uitgerust voor maatwerk. Onze applicaties worden dagelijks getest door honderdduizenden gebruikers.

24/7 support en expertise

Een complete ontzorging op vlak van community building, support en curatie. Zo houden we Hoplr communities positief en constructief.

Maatschappelijke meerwaarde

Wij verbinden buren en stimuleren offline ontmoetingen, betrokkenheid en sociale cohesie. Hoplr is gebaseerd op wetenschappelijke studie en ontving hiervoor een Europees kwaliteitslabel.

Interesse, of wil je een vrijblijvende infosessie?

Wij willen Hoplr graag aan jou voorstellen!