Communities
Home
Prijsplannen
groups

Hoplr Communities

Gebruik Hoplr Communities om vanuit het dashboard niet-locatiegebonden groepen bij elkaar te brengen. Denk aan de leden van adviesraden, lokale handelaars, de leden van lokale organisaties...
  • Sociaal netwerk voor niet-plaatsgebonden groepen binnen de gemeente
  • Organiseer activiteiten, deel documenten, informeer leden en betrek hen bij uw activiteiten
  • Gebruik het vertrouwde dashboard
  • Beschikbaar via app en website

Gebruik Hoplr Communities als uitbreiding op het Hoplr buurtnetwerk en onze inspraakoplossingen om met specifieke groepen aan de slag te gaan.

Vraag een demo aan