Integreer bestaande applicaties en datasets met onze OpenAPI

Een Smart City bestaat uit meer dan technologie. We zetten in op applicaties, hardware sensoren en metingen, maar vergeten daarbij soms het menselijke én sociale aspect. Hoplr gelooft in het samenspel tussen technologie (harde sensoren) en bewoners (zachte sensoren).

Harde sensoren leveren voornamelijk feitelijke data, terwijl de burgers als zachte sensoren percepties en ervaringen bieden. De correlatie tussen beide kan versterkend of juist tegenstrijdig werken. Dan wordt data interessant.

Een echte smart city is sociaal en hanteert technologie dus als middel en niet als doel. Met Hoplr bouw je aan zorgzame en duurzame smart city.

Module functionalities

Sociale media monitoring

Volg Hoplr via je favoriete sociale media monitoring tool.

CRM voor meldingen

Stuur eenvoudig meldingen door naar het een bestaand CRM voor meldingen.

Integratie van bestaande datasets of applicaties

Integreer bestaande applicaties of datasets met onze OpenAPI.

Correlatie tussen soft en hard sensoren

Vergelijk feiten met de percepties van burgers. In hoeverre versterken beide databronnen elkaar of in hoeverre verschillen ze.

Open API

Programmeer tegen onze API. Bouw toepassingen op basis van onze geanonimiseerd en geaggregeerde data.

Maatwerk

Meer ideeën of interessante ontwikkelingen? Ons team van ontwikkelaars maakt het mogelijk om elke technische uitdaging om te zetten in een werkbaar product.

Waarom kiezen voor Hoplr?

Bereik en groei door community building

Wij lanceren het buurtnetwerk Hoplr van A tot Z. Hoplr garandeert een bereik van 15% tot 25% van alle huishoudens tijdens de eerste weken na opstart. Buurten groeien organisch door via mond tot mond reclame.

Bespaar tijd en kosten

Hoplr is een onafhankelijk sociaal netwerk dat groeit en ondersteund wordt door haar eigen team van ontwikkelaars. Jij hoeft dus van geen enkele techniciteit wakker te liggen en het platform evolueert continu.

Overstijg diensten en departementen

Eén geïntegreerd Service Dashboard met modules voor alle diensten en departementen. Dit zorgt voor meer transparantie en synergie op de werkvloer.

Technologie in eigen beheer

Wij bouwen alles zelf. Zo kunnen we kort op de bal spelen en zijn we uitgerust voor maatwerk. Onze applicaties worden dagelijks getest door duizenden gebruikers.

24/7 support en expertise

Een complete ontzorging op vlak van community building, support en curatie. Bovendien staan wij de klok rond klaar voor onze partners.

Maatschappelijke meerwaarde

Wij verbinden buren en stimuleren offline ontmoetingen, betrokkenheid en sociale cohesie. Community building is essentieel voor buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie.

Interesse, of wil je een vrijblijvende infosessie?

Wij willen Hoplr graag aan jou voorstellen!